Nota de informare privind protectia datelor pentru contactele de afaceri

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra pentru a va contacta. Prin urmare, aceste informatii se aplica datelor cu caracter personal furnizate operatorului in cursul activitatii sale comerciale sau al altor activitati prin posta, telefon, fax, e-mail sau online. Prin aceasta informare privind protectia datelor, dorim sa va informam cu privire la domeniul de aplicare si scopul prelucrarii, precum si la drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata.
Persoanele care ne transmit date cu caracter personal ale altor persoane trebuie sa se asigure ca persoanele vizate sunt de acord cu acest lucru si ca respectivele date ne pot fi transmise, precum si sa fie informate cu privire la modul in care datele cu caracter personal pot fi prelucrate de noi si, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le au persoanele vizate.
1. Scopurile si temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal
1.1 Stabilirea contactului in cadrul unei relatii de afaceri
Pentru initierea sau implementarea unei relatii de afaceri, vom prelucra in special datele dumneavoastra de contact (nume, adresa, numar de telefon si adresa de e-mail), datele de comunicare (de exemplu, corespondenta prin e-mail), daca este cazul, datele de localizare (adresa IP).
Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare a datelor dumneavoastra personale este art. 6 alin. 1) lit. a) din GDPR (respectiv consimtamantul dumneavoastra) si art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR (demersuri precontractuale si/sau incheierea si executarea contractului), daca primim datele direct de la dumneavoastra sau daca stabilim o relatie contractuala directa cu dumneavoastra.
In cazul in care nu sunteti chiar dumneavoastra un partener de afaceri existent sau potential, de obicei primim datele dumneavoastra de contact de la partenerul nostru de afaceri care v-a numit ca persoana de contact. In acest caz, prelucrarea datelor dumneavoastra se bazeaza pe art. 6 alin. 1) lit. f) din GDPR (respectiv interesul nostru legitim de a contacta parteneri de afaceri existenti sau potentiali).
Furnizarea de date cu caracter personal despre dumneavoastra cu scopul de a va contacta in contextul unei relatii de afaceri se face voluntar. In masura in care datele dumneavoastra de contact sunt absolut necesare pentru initierea si indeplinirea unui contract, trebuie sa ne comunicati datele dumneavoastra de contact, intrucat, in caz contrar, contractul cu dumneavoastra nu poate fi incheiat.
1.2 Stabilirea contactului in cadrul activitatii noastre de relatii publice
De asemenea, pastram baze de date cu datele de contact ale reprezentantilor din politica, mass-media si presa, printre altii, pentru a putea lua legatura cu acestia cu privire la probleme relevante, evenimente etc., ca parte a activitatii noastre de relatii publice. 
Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra (articolul 6 alin. 1) lit. a) din GDPR), pe care ni-l puteti acorda in cadrul unui contact personal (de exemplu, prin inmanarea cartii de vizita sau prin intermediul unui formular online). Pentru dreptul dumneavoastra de a va retrage consimtamantul, va rugam sa consultati punctul 5.8.
Colectam de asemenea date de contact din surse publice si le introducem in bazele noastre de date. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare de date este reprezentat de art. 6 alin. 1) lit. f) din GDPR. (respectiv interesul nostru legitim de a contacta reprezentanti din politica, mass-media si presa, printre altele, in cadrul activitatii noastre de relatii publice).
2. Destinatari ai datelor cu caracter personal
Ca regula generala, datele dumneavoastra pe care le colectam nu vor fi dezvaluite persoanelor neautorizate.
Cu toate acestea, in unele cazuri, folosim furnizori de servicii pentru a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv pentru trimiterea de e-mailuri, chat-uri si telefonie video. Datele dumneavoastra (date de contact, date de comunicare, date de localizare (adresa IP) sunt stocate intr-un centru de date si baze de date securizate. 
Toti furnizorii de servicii au fost selectati cu atentie si fac obiectul unor acorduri de protectie a datelor incheiate cu noi. Furnizorilor de servicii li se da acces la datele dumneavoastra numai in masura si pentru perioada necesara pentru furnizarea serviciilor sau in masura in care v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea si utilizarea datelor. 
De asemenea, folosim furnizori de servicii situati in tari terte din afara Spatiului Economic European pentru a va prelucra datele. Tarile din afara Spatiului Economic European trateaza protectia datelor cu caracter personal in mod diferit fata de tarile din Spatiul Economic European. Nu exista in prezent nicio decizie a Comisiei Europene conform careia aceste tari terte ofera, in general, un nivel adecvat de protectie. Prin urmare, am luat masuri speciale pentru a ne asigura ca datele dumneavoastra sunt prelucrate in tarile terte la fel de sigur ca in Uniunea Europeana. Cu furnizorii de servicii din tarile terte, incheiem clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europene pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in tarile terte sau punem in aplicare alte garantii permise sau exceptii permise de lege din art. 49 al GDPR. Acest lucru ofera garantii adecvate pentru protectia datelor dumneavoastra cu furnizorii de servicii din tara terta. Puteti solicita o copie a acestor garantii folosind datele de contact de mai jos.
3. Perioada de stocare; perioade de stergere
Stocam datele prelucrate de dumneavoastra atata timp cat este necesar pentru atingerea scopului si cat timp exista un temei juridic. Atunci cand aceasta inceteaza sa se aplice, datele dumneavoastra vor fi sterse, in general, in termen de 1 luna. In plus, datele dumneavoastra vor fi stocate/nu vor fi sterse atata timp cat exista perioade de pastrare contractuale sau legale pentru acestea.
4. Procesul decizional automatizat; crearea de profiluri
Nu folosim datele dumneavoastra cu caracter personal pentru luarea automata a deciziilor sau crearea de profiluri.
5. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
In masura in care Travel Brands SA prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, aveti in special urmatoarele drepturi ale persoanei vizate, in conformitate cu cerintele legii privind protectia datelor. 
5.1. Informare
Puteti solicita informatii cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de noi (art. 15 din GDPR).
5.2 Corectare
In cazul in care informatiile dumneavoastra nu sunt (sau nu mai sunt) corecte, puteti solicita corectarea datelor dumneavoastra. Daca datele dumneavoastra sunt incomplete, puteti solicita ca acestea sa fie completate (art. 16 din GDPR).
5.3. Stergere
Aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra. Va rugam sa retineti ca dreptul la stergerea datelor depinde de existenta unui scop legitim. In plus, nu trebuie sa existe nicio reglementare care sa ne oblige sa va pastram datele (art. 17 din GDPR).
5.4. Restrictionarea prelucrarii 
Aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra Va rugam sa retineti ca o cerere de restrictionare a prelucrarii depinde de existenta unui scop legitim (art. 18 din GDPR).
5.5. Opozitie
In cazul in care datele sunt colectate in baza art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR (prelucrarea datelor pentru a proteja interese legitime prioritare), aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra din motive legate de situatia dumneavoastra particulara. In cazul unei opozitii, nu va vom mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care putem demonstra ca exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca prelucrarea este necesara pentru afirmarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta (art. 21 din GDPR).
5.6. Dreptul de a va adresa justitiei sau  Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Aveti dreptul de a va adresa justitiei sau de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra (art. 77 din GDPR).
5.7. Portabilitatea datelor 
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat intr-un format electronic (art. 20 din GDPR).
5.8. Revocarea consimtamantului dumneavoastra
Aveti dreptul de a revoca consimtamantul (art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR) pentru prelucrarea datelor dumneavoastra pe care ni le-ati furnizat in orice moment. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse pe baza consimtamantului dumneavoastra de indata ce scopul a fost indeplinit sau pana la revocare si atunci cand perioadele prealabile de pastrare a datelor cu caracter personal au expirat.
Cel mai simplu mod de a revoca consimtamantul pe care l-ati oferit este sa trimiteti un e-mail la datele de contact de mai jos. Revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra efectuate pana la revocare.
6. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor
Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la adresa de-mail: dpo@dertour.ro.
7. Societatea responsabila
Travel Brands S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Str. Reinvierii nr. 3 – 5, etaj 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5790/2018, CUI 39257566