Protecția datelor pentru paginile noastre de pe rețelele sociale

În cele ce urmează, dorim să vă informăm cu privire la modalitatea de utilizare a datelor dumneavoastră atunci când vizitați una dintre paginile rețelelor de socializare care ne aparțin, în conformitate cu prevederile art. 13 și art. 14 din Regulamentul 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal („GDPR”).

1. Operatorul de date cu caracter personal

 
Noi, Travel Brands, adică societatea Travel Brands SA, societate de drept român, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, cu număr de ordine J40/5790/2018, CUI 39257566, având sediul social în București, Sectorul 2, Str. Reînvierii nr. 3 – 5, etaj 1, suntem operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul reglementărilor privind protecția datelor.
 
Coordonatele noastre de contact: București, sector 2, 
Strada Reînvierii nr. 3-5, etajul 1 
telefon 0213160890,  fax 0213128543, 
e-mail: dpo@travelbrands.ro
 
Pe lângă noi, mai există și administratorul platformei de socializare. În ceea ce privește prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către administratorul platformei rețelei de socializare (de ex. administrarea membrilor și a informațiilor distribuite), asupra acestora avem doar un control limitat. În cazurile în care avem control și în care putem parametriza prelucrarea datelor, acționăm în limitele posibilităților pentru a asigura prelucrarea datelor de către administratorul platformei rețelei de socializare, în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În multe cazuri însă, nu putem controla prelucrarea datelor de către administratorul platformei de socializare și nici nu putem ști cu exactitate ce fel de date prelucrează acesta. Cu toate acestea, operatorul vă va informa despre acest lucru în declarația sa respectivă privind protecția datelor (a se vedea punctul 5).
 

2.Responsabilul cu protecția datelor

 
Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@travelbrands.ro.
 

3.Prelucrarea datelor de către noi 

 
Datele pe care le introduceți pe rețelele noastre de socializare, cum ar fi comentariile, întrebările, videoclipurile, imaginile, like-urile, mesajele publice, preferințele etc., vor fi publicate de către administratorul platformei de socializare și vor fi utilizate sau prelucrate de noi numai în scopurile menționate mai jos. Ne rezervăm dreptul de a șterge conținutul în cazul în care acest lucru este necesar. Dacă este cazul, împărtășim conținutul dvs. pe site-ul nostru dacă aceasta este o funcție a site-ului web și comunicăm cu dvs. prin intermediul site-ului web.
 
Temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR. Prelucrarea datelor este efectuată în temeiul îndeplinirii interesul nostru legitim.
 
 

3.1. Scopurile prelucrării

Dacă doriți să vă opuneți unei prelucrări specifice a datelor asupra căreia avem control, vă rugăm să utilizați adresa de contact furnizată la punctul 2 de mai sus. Vom lua apoi în considerare obiecția dumneavoastră.
 

3.1.1. Concursuri

Din când în când, aveți posibilitatea de a participa la concursuri pe site-urile noastre de socializare. Pentru a desfășura un concurs, prelucrăm datele dumneavoastră (nume, adresă de e-mail, adresă și, dacă este cazul, alte date necesare pentru concurs). Prelucrăm datele dvs. în scopul verificării eligibilității, al determinării și notificării câștigătorului, al trimiterii premiului și, dacă este cazul, al publicării câștigătorului, dar numai cu acordul dvs. Datele dvs. colectate de noi nu vor fi dezvăluite unor terțe părți, cu excepția cazului în care dezvăluirea este necesară pentru punerea în aplicare a concursului sau pentru trimiterea premiului și există un temei juridic pentru aceasta. Datele dvs. vor fi șterse, în general, la două luni după încheierea concursului.
 
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv executarea contractului (în concret” Regulamentul de concurs”). În anumite situații, prelucrarea datelor poate avea ca temei legal interesul nostru legitim (potrivit art. 6 alin. 1 lit. f)) de a asigura buna desfășurare a concursului, astfel de situații fiind expres menționate în cuprinsul Regulamentului de concurs. În cazul în care pentru anumite prelucrări de date în cadrul unui concurs cu premii este necesar consimțământul dumneavoastră (de ex. publicarea imaginii ), temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR. Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs cu premii, puteți sa va retrageți oricând acest consimțământ, cu efecte pentru viitor, fără a fi afectată legalitatea prelucrărilor efectuate până la acel moment în temeiul acestuia.
 

3.1.2 Social media

Pe site-urile de socializare pe care suntem prezenți, veți găsi linkuri către alte prezențe ale companiei pe alte platforme de socializare. Puteți recunoaște linkurile către site-urile web ale serviciilor de social media prin logo-ul companiei respective, de exemplu. Dacă urmați aceste linkuri, veți ajunge la prezența companiei noastre pe platforma de socializare respectivă. Atunci când faceți clic pe un link către platforma de socializare, se stabilește o conexiune cu serverele platformei de socializare. Aceasta transmite serverelor platformei de social media că ați vizitat site-ul nostru web. În plus, alte date sunt transmise furnizorului serviciului social media. 
 
Acestea sunt, de exemplu:
  • Adresa site-ului web pe care se află link-ul activat;
  • Data și ora la care a fost accesat site-ul web sau la care a fost activat link-ul; - Informații despre browserul și sistemul de operare utilizat; - Adresa IP.
 
În cazul în care sunteți deja conectat la platforma de socializare respectivă în momentul activării linkului, furnizorul platformei de socializare poate fi în măsură să determine numele dvs. de utilizator și, eventual, chiar numele dvs. real din datele transmise și să atribuie aceste informații contului dvs. personal de utilizator la platforma serviciul de socializare. Puteți exclude această posibilitate de atribuire la contul dvs. personal de utilizator dacă vă deconectați în prealabil de la contul dvs. de utilizator.
 

3.1.3 Contactul cu noi

Puteți să ne contactați prin intermediul unora dintre site-urile noastre de socializare. Vom prelucra datele dvs. pentru a răspunde solicitării dvs. și, dacă este cazul, pentru a vă trimite orice informație pe care ați solicitat-o. Datele dvs. pot fi transferate către o terță parte. Datele vor fi transferate numai dacă avem dreptul de a face acest lucru în conformitate cu legislația privind protecția datelor.
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor reprezentată de art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR (interesul legitim al societății de a răspunde la solicitările de informații din partea clienților, solicitanților și a altor persoane).
 
În cazul în care ne trimiteți o solicitare pe platforma de socializare, este posibil să vă trimitem, de asemenea, la alte canale de comunicare securizate care garantează confidențialitatea, în funcție de răspunsul solicitat.
 
Aveți întotdeauna opțiunea de a ne trimite solicitări confidențiale la persoana de contact menționată la punctul 2 de mai sus.
 

3.1.4 Monitorizarea succesului publicitar și evaluările statistice

Evaluăm rezultatele activităților noastre (de marketing) pe site-urile noastre de socializare pentru a măsura eficiența și relevanța prezenței noastre pe internet. Determinăm succesul activităților noastre pentru a ne îmbunătăți continuu activitățile (de marketing) în interesul dumneavoastră și pentru a planifica noi măsuri.
 
Putem influența statisticile care ne sunt furnizate de către operatorul platformei de socializare (în special informațiile privind vizualizările de pagini etc.) doar într-o măsură limitată și nu le putem dezactiva. Cu toate acestea, ne asigurăm că nu ne sunt puse la dispoziție statistici opționale suplimentare.
 
Baza legală pentru prelucrarea datelor descrisă este art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR (echilibrarea intereselor, pe baza interesului de a măsura succesul măsurilor publicitare).
 

4.Transmiterea datelor din țări terțe

Utilizarea de către dumneavoastră a platformelor rețelelor de socializare poate implica prelucrarea de date cu caracter personal într-o țară terță, inclusiv în afara Spațiului Economic European, de către administratorul acelei platforme. Asupra acestora Travel Brands nu va avea niciun control.
 
Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor de către administratorul platformei rețelei de socializare și posibilitățile de opoziție aferente, pot fi găsite în politica de protecție a datelor a furnizorului menționată la pct. 5 de mai jos.
 

5.Prelucrarea datelor de către operatorul rețelei de socializare 

Operatorul rețelei de socializare utilizează metode de urmărire web. Urmărirea web poate avea loc, de asemenea, indiferent dacă sunteți conectat sau înregistrat pe platformă. După cum s-a explicat deja, nu putem influența cu greu metodele de urmărire web ale platformei. De exemplu, nu le putem dezactiva.
 
Nu poate fi exclus ca operatorul platformei de socializare să utilizeze datele dumneavoastră de profil și comportamentale, de exemplu pentru a vă evalua obiceiurile, relațiile personale, preferințele etc. Noi nu avem nicio influență asupra acestui lucru. În acest sens, nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dvs. de către administratorul platformei de socializare.
 
Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor de către administrarea platformei și alte opțiuni de opoziție în politica de confidențialitate a operatorului respectiv:
 
  • Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/previous 
  • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 
  • Youtube: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-userdata/#protecting-viewer-data 
  • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/page/us/privacy-policy/en 
 

6.Drepturile dumneavoastră în calitate de utilizator

La prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, GDPR vă acordă, în calitate de utilizator al site-ului web, anumite drepturi pe care le puteți exercita atât împotriva noastră, cât și împotriva operatorului platformei de socializare:
 
Dreptul de acces (art. 15 GDPR): Aveți dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate; dacă este cazul, aveți dreptul de a fi informat cu privire la aceste date cu caracter personal și de a primi informațiile enumerate în detaliu la art. 15 alin. 15 GDPR.
 
Dreptul la rectificare și ștergere (art. 16 și 17 din GDPR): Aveți dreptul de a solicita, fără întârzieri nejustificate, rectificarea oricăror date cu caracter personal inexacte care vă privesc și, dacă este cazul, completarea oricăror date cu caracter personal incomplete.
De asemenea, aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie șterse fără întârziere, cu condiția ca unul dintre motivele enumerate în detaliu la art. 17 din GDPR să fie îndeplinite (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile urmărite).
 
Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR): Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării dacă una dintre condițiile enumerate la art. 18 din GDPR se aplică.
 
Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR): În anumite cazuri, care sunt detaliate la art. 20 GDPR, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, comun și ușor de citit automat sau de a solicita transferul acestor date către o terță parte.
 
Dreptul la opoziție (art. 21 din GDPR): În cazul în care datele sunt colectate pe baza art. 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR (prelucrarea datelor pentru protecția intereselor legitime), aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care există motive legitime convingătoare și demonstrabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau dacă prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77 din GDPR): Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerati că prelucrarea datelor care vă privesc încalcă dispozițiile privind protecția datelor. Dreptul la plângere poate fi exercitat în special în fața unei autorități de supraveghere din statul membru în care vă aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.